Dette er en kopi av nedlagte iktipraksis.iktsenteret.no til Udir med CC by-nc-sa. Udir driver ikke siden lengre, så ikke forvent at så mye skjer. Noe virker og noe virker ikke, og sånn er det bare...