Gutten som lurte Stallo

Gutten som lurte Stallo er en morsom og litt skummel historie basert på et samisk folkeeventyr som handler om mot og tapperhet, og hvordan man kan overkomme hindringer ved å være smart og tro på seg selv.

Innledning

Samisk kultur og historie er et viktig tema i læreplaner, også i Fagfornyelsens oppdaterte læreplaner. Likevel er det ofte utfordrende for lærere å lage gode undervisningsopplegg knyttet til samisk språk, folk og kultur. Noe av årsaken til dette, kan være at det å finne læringsressurser som er enkelt tilgjengelig for både lærer og elever, er ikke alltid like lett.  

 

Her er Gutten som lurte Stallo et svært godt tilskudd til undervisningen. Spillet er en morsom og engasjerende fortelling basert på et samisk folkeventyr. Fortellingen kommer i form av en interaktiv lyd- og bildebok med mindre spillelementer underveis, og er vakkert illustrert og entusiastisk fortalt. Eventyret fortelles via bilder eller små animerte sekvenser, og en rolig fortellerstemme med enkelt og barnevennlig språk. Etter at fortellerstemmen har fortalt ferdig en sekvens, blar spilleren videre ved å trykke på en pil nede i høyre hjørne. Man kan bla tilbake i fortellingen med en tilsvarende pil i nedre venstre hjørne. Med disse to pilene kan man raskt navigere seg frem og tilbake i fortellingen.

 

Spillet er svært enkelt å spille, og tar heller ikke særlig lang tid – ca 15 minutter. Spillet passer best for elever fra 1. til 4. trinn, eller av barn ned i fireårsalderen. Spillet kan kanskje være litt skummelt for de aller minste – her må du som lærer gjerne ta en avgjørelse om du synes det passer eller ikke. Det kan også spilles av eldre elever, skjønt de eldste elevene kan kanskje synes at spillet er noe enkelt eller kjedelig. Det beste er om du som lærer gjør vurderingen selv – du kjenner elevene dine best!

 

Spillet er tilgjengelig både på Android og iOS.

 

Spillet er engasjerende fortalt og vakkert illustrert, og er derfor en flott måte å la elevene leve seg inn i et folkeeventyr. Historien handler om modighet, mestring og motgang, å ha tillit til seg selv, samarbeid, og hvordan man beseirer hindringer. Som alle eventyr har det en moral og et poeng, som godt kan danne utgangspunkt for undervisningen. Spillet kan være objekt for analyse eller sammenligning, eller utgangspunkt for et større undervisningsopplegg basert på elementer fra historien. Nedenfor ligger tre forslag til slike opplegg.

 

Felles for alle disse oppleggene, er at spillet kan gi grobunn for spørsmål, refleksjon, undersøkelse og undring. Den lavest hengende frukten er å la spillet være et utgangspunkt for dialog og refleksjon, gjerne knyttet til andre undervisningsaktiviteter. Her bør elevene oppfordres til å lytte grundig til hverandre og stille hverandre spørsmål, mens læreren gir fra seg deler av kontrollen og stiller autentiske spørsmål med flere mulige svar, i stedet for å være på jakt etter «det korrekte svaret».

 

Elevene kan spille alene eller i par, alt etter hva du som lærer mener er best for din elevgruppe.

Slik gjør du

Norsk

I norsk kan eventyret leses som nettopp det – et eventyr. Her kan klassen sammenligne eventyret med andre, som for eksempel «Gutten som kappåt med trollet», eller «Prinsessen som ingen kunne målbinde». Her kan det inngå i et undervisningsopplegg om klassiske kjennetegn på eventyr, og om hvordan moral og fortelling henger sammen, eller som del av et opplegg om folkeeventyr og kultur.

Elever kan få skriveoppgaver som:

Skriv din egen moderne versjon av Gutten som lurte Stallo.

Eller:

Skriv ditt eget eventyr om det å være modig og det å overvinne utfordringer som først synes umulige.

 

Norsk og KRLE

Eventyret kan også inngå i et opplegg i norsk og KRLE, om fortellinger, etikk og moral. I hvilken grad kan skikkelsene i eventyret deles inn i snille og slemme? Hvilken moral er å finne her, og kan denne moralen diskuteres? Her kan Eles og Áirá sine handlinger sammenlignes opp mot Stallo sine, og klassen kan reflektere rundt spørsmål som:

-          Fortjener Stallo skjebnen sin, selv om han er slem?

-          Er Eles og Áirá snille, selv om de dreper Stallo?

-          Gjør Stallo det han gjør fordi han er ond, eller for å overleve? Stallo spiser mennesker, men mennesker spiser jo dyr. Hva er forskjellen på dette, etisk sett?

Her kan klassen diskutere spillets handlinger underveis mens de spiller, eller etter fullendt spilling. Spørsmålene kan danne utgangspunkt for skrive- og analyseoppgaver, for presentasjoner, eller lengre dialoger i klasserommet.

 

 

 

Eventyr og moral – folkehelse og livsmestring

Eventyret kan danne utgangspunkt for et tverrfaglig opplegg under temaet «folkehelse og livsmestring». I det nye læreplanverket kan vi lese at:

«Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte. […] Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører også hjemme under dette temaet».

Her ligger det mye godt potensial i både Gutten som lurte Stallo og andre eventyr. Poenget med eventyr har jo aldri vært den helt konkrete handlingen. I stedet handler eventyr om store og brede temaer som modighet, dristighet og andre viktige verdier. Eles lar seg ikke tråkke på av andre, er modig og rask, og møter utfordringene med kløkt og snarrådighet, i stedet for å brase inn i dem uten å tenke seg om. Han gjør det beste ut av omstendighetene og går seirende ut til slutt. Han planlegger løsninger på fremtidige problemer, som når han legger jernrøret i ilden, men vet også at han ikke alltid klarer seg uten hjelp av andre, som når han blir igjen i gryta for at Áirá skal kunne hjelpe ham i neste omgang. Han er heller ingen klassisk helt som på egen hånd redder prinsessen i nød – både han og Áirá er nødt til å hjelpe hverandre for å beseire Stallo.

Selv om Stallo kanskje kan være litt skummel for de minste (og kanskje lider en litt fæl død), må han leses som en representasjon, metafor eller stedfortreder for andre utfordringer og vanskeligheter vi møter på i livet. Ved å invitere elevene til refleksjon rundt hvordan Eles og Áirá møter og mestrer utfordringer, kan klassen sammen diskutere hva slags livsvisdom det her kan være å hente. Her er det ekstra nyttig om klassen også har lest andre eventyr, eller spilt flere av spillene om samsiske folkeeventyr, som Bestemors gutt eller Pikefossen. Da får de flere andre perspektiver, personer og moralske forbilder diskusjonen kan baseres på. Hvordan går Eles frem når han møter utfordringer? Hvordan løser han dem? Hvilke karaktertrekk viser han og Áirá i måten de handler på?

 

Etter diskusjonen kan elevene inviteres til å skrive sin egen tekst om temaene de har snakket om. De kan for eksempel skrive om en gang de selv løste utfordringer på en god måte, eller om utfordringer de kunne løst bedre ved å tenke som en av personene fra eventyrene de har lest.

 

Mål

Norsk etter 4. trinn

 • lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleven
 • lese tekster med flyt og forståelse og bruke lesestrategier målrettet for å lære
 • utforske og formidle tekster gjennom samtale, skriving, lek, bevegelse og andre kreative uttrykk
 • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter
 • skrive tekster med funksjonell håndskrift og med tastatur

KRLE etter 4. trinn

 • samarbeide med andre i filosofisk samtale
 • identifisere og reflektere over etiske spørsmål

Utstyr

Spillet kan spilles på nettbrett eller smarttelefon, og kjøpes på Appstore eller Google Play. Det enkleste er å følge linken på spillets hjemmeside.

Tips

Spill spillet igjennom for deg selv før du gir det til elevene, gjerne mer enn en gang. Ha hele tiden fagene dine i bakhodet mens du spiller, og grip de ideene som måtte by seg, og la deg inspirere av forslagene ovenfor. De beste spilloppleggene er gjerne dem man kommer på selv!

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

 • Áhkobiemmu - Bestemors gutt

  «Áhkobiemmu - Bestemors gutt» er et eventyr om den foreldreløse samiske gutten Áhkobiemmu. Etter å...
 • Pikefossen

  Opplev den utrolige historien om den tøffe og snarrådige jenta, Miija, som mot alle odds overlevde...
 • Nordlysbarna

  Nordlysbarna er et eventyr om en søskenflokk som ble tatt av Nordlyset, og om hvordan Nordlyset...

Relaterte blogginnlegg

 • Simcity Education

  På Kleppestø barneskole har 5A brukt en del av samfunnsfagtimene til problemløsning gjennom SimCity Edu:Pollution Challenge. Gjennom 6 oppdrag har de lært om byplanlegging, miljø og problemer knyttet til bærekraftig utvikling. SimCity Edu gir elevene et innblikk i hvor utfordrende det er å være miljøbevisst i dagens samfunn. De får også prøve balansen mellom økonomi og utvikling.
 • Elever som koder spill i Sploder

  Game design med Sploder

  Hvor mange elever ønsker ikke å designe sine egne spill? Spill på lik linje med de spill de spiller på 1001spill eller NRK Super. I prosjektet Play and Learn, som elever på Grinde skule skal gjennomføre sammen med elever ved den danske skolen «Skolen ved søerne» i København, skal elevene lære og lage spill ved å bruke spillplattformen Sploder.
 • Oculus Rift på yrkesfag

  På Nord-Gudbrandsdal VGS avd. Otta blir nå Oculus Rift testet ut på yrkesfag. Her får elevene praktisk opplæring i virtuelle omgivelser.

Finn oss på sosiale medier