Databehandleravtale

IKT i praksis tilbyr pålogging via FEIDE.

Bruk av FEIDE-pålogging innebærer at vi behandler personopplysninger om brukere. Opplysningene er hentet fra den lokale FEIDE-katalogen. Personopplysningsloven definerer derfor skoleeiere som behandlingsansvarlige for personopplysningene, mens leverandører av FEIDE-tjenester defineres som databehandlere.

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en ressursside om personvern for barnehage og skole. Her kan du lære mer om behandling av personopplysninger.

For å inngå databehandleravtale for bruk av denne FEIDE-tjenesten, laster du ned malen og fyller ut det som er markert med gult. Signert avtale returneres til iktipraksis@udir.no.

Malen omfatter flere FEIDE-tjenester som er levert av Utdanningsdirektoratet. Behandlingsansvarlig velger selv hvilke av tjenestene omfattet av avtalen de ønsker å åpne for i FEIDE-portalen.

Last ned mal for databehandleravtale >