Programmering og koding

Her finner du erfaringer og læringsopplegg med programmering og koding i skole og barnehage. Programmering handler om å kreativt skape digitale produkter. Programmeringsaktiviteter kan tilpasses alle alderstrinn og integreres i ulike skolefag som matematikk, naturfag, kunst- og håndverk, musikk osv.

Les mer om programmering  i skolen i Senter for IKT i utdanningens notat Programmering i skolen

  • Programmering med de yngste

    Programmering med de yngste elevene krever ikke nødvendigvis mye teknologisk utstyr. Det kan enkelt gjøres i fellesskap, med og uten datamaskiner.
    Les artikkel
  • Begrepsanimasjon om antikkens hellas

    For deg som er lei av kjedelige powerpointer: Et animasjonsprosjekt i...

    Les artikkel

Denne leken kan ta alt fra 15-60 minutter avhengig av gruppens størrelse og utholdenhet

Dette læringsopplegget har blitt gjennomført med elever, lærere, studenter og skoleledere. Læringsopplegget er tverrfaglig og gir et innblikk i hvordan programmering og dybdelæring kan kombineres i praksis. Læringsopplegget er knyttet opp mot kjerneelementer og kompetansemål til fagfornyelsen.

Ved arbeid tverrfaglig i skolen kan en også få med bruk av VR-produksjon i undervisningen, også på barneskolen. Til dette kan vi bruke Cospaces.io som finnes i både en gratis og en betalt versjon.

Ved arbeid tverrfaglig i skolen kan en også få med bruk av VR-produksjon i undervisningen. Til dette kan vi bruke Cospaces.io som finnes i både en gratis og en betalt versjon.

Programmering av droner legger til rette for å lære, forstå og bruke teknologi i praksis. I dette læringsopplegget får du en liten introduksjon på hvordan dette kan gjøres i undervisningen.

I dette læringsopplegget skal elevene kombinere programmering med lesing og skriving i produksjon av en fortelling med roboten Sphero sprk +.

Sider